ul. Dubois 9/1A, 45-070 Opole
tel./fax (+48) 77 44 10 540

Pielgrzymki

2020 rok

POLSKA POŁUDNIOWA 1 – 5 września 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

MEDUGORJE 13 – 20 września 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

BAŁKANY (MACEDONIA, ALBANIA, CZARNOGÓRA) 26 września – 3 października 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

WŁOCHY, ŚLADAMI ŚW. FRANCISZKA 28 września – 3 października 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

POLSKA PÓŁNOCNA 29 września – 2 października 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

SANKTUARIA POLSKI WSCHODNIEJ + WILNO 9 – 14 października 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program

MALTA  4 – 11 listopada 2020 r.: kliknij, aby zobaczyć program